top of page

ORQUESTRA DE 

CORDA

Grups i horaris 2023-2024

Dimecres de 15:00 a 16:00

Conjunt de guitarres

Grups i horaris 2016-2017:

Conjunt instrumental 60'

A determinar

CONJUNT DE 

PIANOS

Grups i horaris 2023-2024

Divendres de 15:30 a 16:30

CONJUNT DE 

BANDA

Grups i horaris 2023-2024

Divendres de 15:30 a 16:30

CONJUNT DE 

GUITARRES

Grups i horaris 2023-2024

Dilluns de 16:00 a 17:00

Conjunts instrumentals

No hi ha cap dubte del poder de la música com a element de cohesió social a través de la formació i l’educació de les persones. Per tant un dels elements essencials d’aquest projecte és concebre els conjunts, com un element d’instrucció i pràctica col·lectiva que ha de repercutir en el desenvolupament humà de l’alumne.

bottom of page