top of page

Nivell Elemental

En aquest programa, especialment pensat per a l’alumnat major de 8 anys, s’estableixen dues modalitats d’acord a la legislació vigent i als objectius de l’alumne: els ensenyaments elementals reglats i els no reglats.

Ensenyaments elementals no reglats

Adreçat a aquells nins i nines, que a partir dels 8 anys, vulguin aprofundir en la seva formació musical. Aquesta modalitat del programa està dirigida a aquells alumnes que no desitgen seguir el compliment d’exigències de caràcter oficial, seguint un programa més personalitzat.

Aquesta modalitat consta d’una sèrie de matèries complementàries per al bon aprenentatge musical de l’alumnat. En aquest nivell es treballaran les primeres competències instrumentals, perceptives i lectores, així com la capacitat per incorporar-se activament a un conjunt instrumental.

Elemental no reglat 1

A partir de 8 anys

Grups i horaris 2023-2024:

Llenguatge musical 60'

Dimecres de 17:00 a 18:00

Instrument col·lectiu 60'

Optatiu. Segons especialitat. Consultar conjunts

Instrument individual

Segons la proposta personalitzada del centre

Elemental no reglat 2

A partir de 9 anys

Grups i horaris 2023-2024:

Llenguatge musical 60'

Dimecres de 16:00 a 17:00

Instrument col·lectiu 60'

Optatiu. Segons especialitat. Consultar conjunts

Instrument individual

Segons la proposta personalitzada del centre

Elemental no reglat 3

A partir de 10 anys

Grups i horaris 2023-2024:

Llenguatge musical 60'

Dimecres de 17:00 a 18:00

Instrument col·lectiu 60'

Optatiu. Segons especialitat. Consultar conjunts

Instrument individual

Segons la proposta personalitzada del centre

Cant coral 60'

Optatiu. Dijous de 17:00 a 18:00

Elemental no reglat 4

A partir de 11 anys

Grups i horaris 2023-2024:

Llenguatge musical 60'

Dimecres de 16:00 a 17:00

Instrument col·lectiu 60'

Optatiu. Segons especialitat. Consultar conjunts

Instrument individual

Segons la proposta personalitzada del centre

Cant coral 60'

Optatiu. Dijous de 17:00 a 18:00

Introducció al llenguatge modern

A partir de 12 anys

Grups i horaris 2023-2024:

Llenguatge musical 60'

A determinar

Instrument col·lectiu 60'

Optatiu. Segons especialitat. Consultar conjunts

Instrument individual

Segons la proposta personalitzada del centre

Cant coral 60'

Optatiu. Dijous de 17:00 a 18:00

Ensenyaments elementals reglats

Adreçat a aquells nins i nines, que a partir dels 8 anys, vulguin aprofundir en la seva formació musical en la seva vessant més professionalitzadora i encarada a poder cursar els ensenyaments de nivell mitjà de manera reglada.

En aquesta modalitat del programa d’ensenyaments elementals s’estudiaran totes les matèries complementàries d’acord a la normativa vigent. En aquest nivell es treballaran les primeres competències instrumentals, perceptives i lectores, així com la capacitat per incorporar-se activament a un conjunt instrumental.

Elemental reglat 1

A partir de 8 anys

Grups i horaris 2023-2024:

Llenguatge musical 120'

Dimarts i dijous de 17:00 a 18:00

Instrument col·lectiu 60'

Segons especialitat. Consultar conjunts

Instrument individual 60'

Segons la proposta personalitzada del centre

Elemental reglat 2

A partir de 9 anys

Grups i horaris 2023-2024:

Llenguatge musical 120'

Dilluns i dimecres de 19:00 a 20:00

Instrument col·lectiu 60'

Segons especialitat. Consultar conjunts

Instrument individual 60'

Segons la proposta personalitzada del centre

Elemental reglat 3

A partir de 10 anys

Grups i horaris 2023-2024:

Llenguatge musical 120'

Dimarts i dijous de 16:00 a 17:00

Instrument col·lectiu 60'

Segons especialitat. Consultar conjunts

Instrument individual

Segons la proposta personalitzada del centre

Cant coral 60'

Dijous de 17:00 a 18:00

Elemental reglat 4

A partir de 11 anys

Grups i horaris 2023-2024:

Llenguatge musical 120'

Dimarts i dijous de 18:00 a 19:00

Instrument col·lectiu 60'

Segons especialitat. Consultar conjunts

Instrument individual 60'

Segons la proposta personalitzada del centre

Cant coral 60'

Dijous de 17:00 a 18:00

bottom of page