top of page

Ensenyaments Professionals

Adreçat a aquells alumnes, que a partir dels 12 anys, vulguin aprofundir en la seva formació musical seguint la normativa reguladora d’aquests tipus d’ensenyaments. En aquesta modalitat del programa d’ensenyaments professionals s’estudiaran totes les matèries complementàries d’acord a la normativa vigent.

Les sessions es desenvoluparan en grup o individualment, depenent de la matèria i/o especialitat. En aquest programa es pretén el desenvolupament d’un ampli nivell tècnic i musical amb l’instrument, així com importants habilitats perceptives i expressives.

El programa consta de 4 nivells corresponents als 4 primers cursos del Grau Mitjà.

Especialitats orquestrals

Professional 1

A partir de 12 anys

Grups i horaris 2023-2024:

Llenguatge musical 120'

A determinar

Instrument col·lectiu 90'

A determinar

Instrument individual 60'

Segons la proposta personalitzada del centre

Professional 2

A partir de 13 anys

Grups i horaris 2023-2024:

Llenguatge musical 120'

A determinar

Instrument col·lectiu 90'

A determinar

Instrument individual 60'

Segons la proposta personalitzada del centre

Piano complementari 30'

Segons la proposta personalitzada del centre

Professional 3

A partir de 14 anys

Grups i horaris 2023-2023:

Harmonia 120'

Dimecres de 16:00 a 18:00 (Manacor)

Instrument col·lectiu 120'

A determinar

Instrument individual 60'

Segons la proposta personalitzada del centre

Piano complementari 30'

Segons la proposta personalitzada del centre

Música de cambra 60'

A determinar​

Professional 4

A partir de 15 anys

Grups i horaris 2023-2024:

Harmonia 120'

Dimecres de 18:00 a 20:00 (Manacor)

Instrument col·lectiu 120'

A determinar

Instrument individual 60'

Segons la proposta personalitzada del centre

Piano complementari 30'

Segons la proposta personalitzada del centre

Música de cambra 60'

A determinar

Història de la música 60'

Dimecres de 17:00 a 18:00 (Manacor)

Piano i guitarra

Professional 1

A partir de 12 anys

Grups i horaris 2023-2024:

Llenguatge musical 120'

A determinar

Cant Coral 90'

A determinar

Instrument individual 60'

Segons la proposta personalitzada del centre

Professional 2

A partir de 13 anys

Grups i horaris 2023-2024:

Llenguatge musical 120'

A determinar

Cant Coral 90'

A determinar

Instrument individual 60'

Segons la proposta personalitzada del centre

Professional 3

A partir de 14 anys

Grups i horaris 2023-2024:

Harmonia 120'

Dimecres de 16:00 a 18:00 (Manacor)

Instrument individual 60'

Segons la proposta personalitzada del centre

Instrument col·lectiu 90'

A determinar

Música de cambra 60'

A determinar

Professional 4

A partir de 15 anys

Grups i horaris 2023-2024:

Harmonia 120'

Dimecres de 18:00 a 20:00 (Manacor)

Instrument individual 60'

Segons la proposta personalitzada del centre

Instrument col·lectiu 90'

A determinar

Història de la música 60'

Dimecres de 17:00 a 18:00 (Manacor)

Acompanyament 60'

A determinar

bottom of page