top of page

Iniciació a la música

Adreçat a aquells nins i nines amb edats compreses entre 6 i 8 anys, que volen iniciar-se per primera vegada en els diferents elements del llenguatge musical i dels instruments. Amb aquest programa s’inicia la formació a partir del coneixement del llenguatge musical i la introducció a la pràctica instrumental.

Durant aquest període es presenten tots els instruments que es poden estudiar a l’escola mitjançant la roda d’instruments i activitats complementàries proposades i presentades pel  mateix professorat.

Iniciació a la música 1

A partir de 6 anys

Grups i horaris 2023-2024:

Llenguatge iniciació 45'

Dimarts de 17:15 a 18:00

Llenguatge roda 45'

Dimarts de 18:00 a 18:45

Iniciació a la música 2

A partir de 7 anys

Grups i horaris 2023-2024:

Llenguatge iniciació 60'

Dimarts de 18:45 a 19:45

Llenguatge roda 45'

Dimarts de 18:00 a 18:45

Possibilitat de cursar instrument individual.

bottom of page